Một con cá voi đã không hoạt động trong một năm đã gửi 3.800 MKR và 20.000 Aave trị giá hơn 13 triệu USD vào Binance .

Theo giám sát của Spot On Chain, một con cá voi không hoạt động vừa gửi 3.800 MKR (khoảng 9,3 triệu USD) và 20.000 Aave (khoảng 4,45 triệu USD) vào Binance, kiếm được lợi nhuận sau khi nắm giữ nó trong một năm. Nếu được bán ngay bây giờ, lợi nhuận MKR sẽ là 6,86 triệu USD (+281%) và lợi nhuận Aave sẽ là 645.000 USD (+17%).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr