MarketingFi và AI Cookie3 huy động thành công 5,5 triệu USD

Lớp dữ liệu MarketingFi và AI Cookie3 đã hoàn thành khoản tài trợ 5,5 triệu USD, bao gồm 3,3 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống và chiến lược.

Vòng tài trợ Seed thu hút được 500.000 USD, với sự tham gia của các nhà đầu tư như The Spartan Group, Baboon VC, GSR, Hartmann Capital và Poolside.

Vòng tài trợ chiến lược huy động được 2,8 triệu USD, do Animoca Brands dẫn dắt, cùng với các nhà đầu tư khác như Mapleblock Capital, Castrum Capital, Founderheads, Unreal Capital, Oddiyana Ventures, ChainGPT Labs, SkyVision Capital (SVC), New Tribe Capital, Unde Capital và Kangaroo Capital.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr