Marathon tăng cung ứng năng lượng cho mục tiêu lớn hơn trong năm 2023

Công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital Holdings đã đảm bảo một thỏa thuận cung cấp điện để tạo ra đủ năng lượng để đóng góp 23,3 exahashes mỗi giây (EH / s) cho mạng Bitcoin.

Chi tiết: Tại đây

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr