Mạng thử nghiệm công khai Fuel Rollup OS Cuối cùng đã ra mắt trên Sepolia

Lớp thực thi mô-đun Fuel đã khởi chạy mạng thử nghiệm công khai cuối cùng được cung cấp bởi Fuel Rollup OS trên mạng Sepolia vào ngày 31 tháng 5. Như đã thông báo trước đó, Fuel Labs đang trong quá trình chuyển đổi dự án thành “Hệ điều hành Rollup” trước khi ra mắt mainnet vào quý 3 năm 2024. Mục tiêu của “Hệ điều hành Rollup” là giải quyết những hạn chế chính của kiến ​​trúc Rollup hiện tại của Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr