Mạng Base đạt ATH mới về TVL, vượt 7,25 tỷ USD

Mạng Base đã ghi nhận mức Tổng giá trị bị khóa (TVL) mới cao nhất mọi thời đại (ATH) là hơn 7,25 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 10,89% trong 7 ngày qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr