Mainnet Sui nâng cấp lên phiên bản V1.26.2 và giao thức Sui nâng cấp lên phiên bản 48.

Mainnet Sui đã được nâng cấp lên phiên bản V1.26.2 và giao thức Sui nâng cấp lên phiên bản 48. Các điểm nổi bật khác nâng cấp bao gồm: Tính năng ngẫu nhiên gốc Sui hiện đã được bật trên mạng thử nghiệm, bộ nhớ đệm của bộ chỉ mục đã được thiết lập chính xác, trình đọc bộ chỉ mục sẽ hoạt động bình thường và trả về dữ liệu chính xác, giá trị thời gian chờ khi thực hiện các khối giao dịch đã được tăng lên, v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr