Lượng cung ứng USDe vượt 3,2 tỷ USD

Dữ liệu Etherscan cho thấy lượng cung ứng USDe, stablecoin do Ethena Labs phát hành, đã vượt quá 3,2 tỷ, với 13.399 người nắm giữ và 408.483 lần chuyển khoả

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr