Lớp dữ liệu mô-đun CARV hợp tác với chuỗi công khai xã hội Cyber

CARV, công ty cung cấp lớp dữ liệu mô-đun cho ngành công nghiệp trò chơi và AI, đã hợp tác với chuỗi công khai xã hội Cyber. Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai cộng đồng thông qua việc tích hợp dữ liệu và trao đổi phần thưởng.

Chi tiết:

  • CARV sẽ tích hợp dữ liệu hành vi xã hội và nhận dạng xã hội từ Cyber ​​vào hệ sinh thái của họ. Điều này sẽ giúp cải thiện biểu đồ xã hội, tăng độ sâu và giá trị của dữ liệu người dùng.
  • Cyber sẽ trao token $CYBER cho những người đóng góp CARV có giá trị cao và người nắm giữ nút CARV.
  • CARV sẽ cung cấp 100 đơn đặt hàng nút trắng cho cộng đồng Cyber.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr