Lộ trình Thala 2024: Ra mắt Meme Token Launchpad, Xây dựng Nền tảng Giao dịch Toàn diện

Dự án DeFi Aptos Thala đã công bố lộ trình cho năm 2024, tập trung vào các mục tiêu chính sau:

  • Ra mắt Launchpad Token Meme: Nền tảng Launchpad sẽ hỗ trợ các dự án meme token triển khai và phát triển trên hệ sinh thái Aptos.
  • Khám phá sản phẩm có đòn bẩy cao và tích hợp tài sản RWA: Thala sẽ nghiên cứu và áp dụng các sản phẩm có đòn bẩy cao và tích hợp tài sản thế giới thực (RWA) để mở rộng hệ sinh thái và cung cấp thêm tiện ích cho người dùng.
  • Xây dựng nền tảng giao dịch toàn diện: Thala hướng đến phát triển một nền tảng giao dịch toàn diện, cung cấp nhiều dịch vụ như giao dịch giao ngay, ký quỹ, phái sinh và OTC.
  • Triển khai giao thức gốc độc lập: Thala sẽ xây dựng giao thức gốc độc lập dựa trên Movement, một công nghệ mới nổi cho phép tương tác xuyên chuỗi.
  • Tích hợp với nhiều OFT LayerZero: Thala sẽ tích cực tích hợp với nhiều giao thức OFT (Omni-fungible Token) trên LayerZero để mở rộng khả năng tương tác và kết nối với các hệ sinh thái khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr