LFT đột phá 0,42 USDT trong ngắn hạn, tăng 24,83% trong 24 giờ

LFT đã vượt qua 0,42 USDT trong thời gian ngắn và hiện đang giao dịch ở mức 0,41 USDT, với mức tăng 24,83% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr