KuCoin: Ấn Độ có hơn 100 triệu nhà đầu tư tiền điện tử

Báo cáo của KuCoin cho thấy Ấn Độ có khoảng 115 triệu nhà đầu tư tiền điện tử và 54% người mong muốn đầu tư nhiều hơn trong 6 tháng tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr