Klaytn Foundation: Công nghệ Web3 dựa trên Web2

Giám đốc Klaytn Foundation, Sam Seo cho biết không thể xây dựng Web3 riêng biệt, nó phải dựa trên nền tảng Web2 trước khi áp dụng rộng rãi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr