Khối lượng giao dịch Runes tăng trưởng mạnh mẽ: 77,6% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo dữ liệu từ Geniidata, khối lượng giao dịch của Rune trong tuần qua đạt khoảng 84 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 77,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động và nhu cầu đối với Rune, một triển vọng tích cực cho tương lai của dự án.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr