Khối lượng giao dịch ETF tiền điện tử Hồng Kông đạt hơn 29,17 triệu đô la Hồng Kông trong ngày

Khối lượng giao dịch của sáu quỹ ETF tiền điện tử được niêm yết tại Hồng Kông đã đạt 29,171 triệu đô la Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5. Cụ thể:

  • ChinaAMC Bitcoin ETF (3042.HK): 13,648 triệu đô la Hồng Kông
  • CSOP Bitcoin (6028.HK): 4,159 triệu đô la Hồng Kông
  • Harvest Bitcoin ETF (3439.HK): 3,169 triệu đô la Hồng Kông
  • Harvest Ethereum ETF (3440.HK): 4,418 triệu đô la Hồng Kông
  • Boshi HashKey Bitcoin ETF (3008.HK): 3,837 triệu đô la Hồng Kông
  • Boshi HashKey Ethereum ETF (3009.HK): 2,097 triệu đô la Hồng Kông

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr