Khoảng cách giữa vị thế giữ Bitcoin của Grayscale và BlackRock đã tăng lên gần 20.000 BTC

Theo dữ liệu chính thức , tính đến thứ Sáu tuần trước, ngày 7 tháng 6, Grayscale GBTC nắm giữ 285.105,8738 BTC và BlackRock IBIT nắm giữ 304.976,7378 Bitcoin . Bitcoin vị thế giữ của Grayscale và BlackRock đã tăng lên 19.870,864 BTC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr