Khoảng cách giữa lượng nắm giữ Bitcoin của BlackRock và Grayscale đã thu hẹp xuống dưới 2.000 BTC

Khoảng cách giữa lượng nắm giữ Bitcoin của BlackRock và Grayscale đã ngày càng thu hẹp và hiện đã thu hẹp xuống dưới 2.000 BTC. Theo dữ liệu chính thức, số lượng vị trí do Grayscale Bitcoin ETF GBTC nắm giữ tính đến ngày 24 tháng 5 là 289.040,5264 BTC ( trị giá khoảng 20.002.254.770,20 đô la Mỹ) và lượng nắm giữ của BlackRock trong cùng kỳ là 287.167,7407 BTC (trị giá khoảng 19.794.802.610,26 đô la Mỹ). Sự khác biệt giữa hai loại này chỉ là 1.872,7857 BTC và chênh lệch giá trị thị trường đã thu hẹp xuống còn khoảng 200 triệu đô la Mỹ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr