Khách hàng phản ứng mạnh mẽ khi Bitstamp thu phí không hoạt động

Hôm qua Bitstamp thông báo thu phí không hoạt động trên 12 tháng với mức phí 10 Euro mỗi tháng đã gây sự phản ứng mạnh mẽ đối với khách hàng. Bitstamp xem xét lại và hủy bỏ thông báo trên. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr