Kaiko: Quỹ ETF Ethereum spot sắp tới của Grayscale dự kiến ​​​​sẽ có dòng tiền ra hàng ngày là 110 triệu USD

Theo dữ liệu của Kaiko, quỹ ETF Ethereum spot ngay sắp tới của Grayscale dự kiến ​​sẽ có dòng tiền ra hàng ngày lên tới 110 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr