Justin Sun Chuyển 50 Triệu USDT Sang Binance

Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, Justin Sun đã chuyển 50 triệu USDT từ một nền tảng cho vay sang Binance 5 giờ trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr