Hyperliquid L1 Bổ Sung Hỗ Trợ EVM Gốc, Mở Ra Khả Năng Cho Hợp Đồng Thông Minh Và Hệ Sinh Thái Phát Triển

Hyperliquid L1, một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung, đã thông báo về việc tích hợp EVM (Máy ảo Ethereum) gốc, mở ra cánh cửa cho các hợp đồng thông minh và sự phát triển hệ sinh thái mở rộng. Việc bổ sung này đánh dấu một bước tiến quan trọng cho Hyperliquid, vốn đã nổi tiếng với khả năng mở rộng và hiệu suất cao trong lĩnh vực giao dịch phái sinh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr