Huobi đã cập nhật dữ liệu chứng nhận tài sản cây Merkle vào tháng 5

Huobi đã cập nhật dữ liệu chứng nhận tài sản cây Merkle mới nhất và thêm dữ liệu BETH. Người dùng có thể trực tiếp xem dữ liệu dự trữ của Bitcoin, Ethereum (bao gồm cả BETH), TRX, USDT và HT thông qua trang kiểm tra tài sản của nền tảng chính thức của Huobi. 

Chức năng xem trạng thái dự trữ của Huobi đã chính thức ra mắt vào đầu năm, thực hiện xác minh nguồn mở của cây Merkle, xác minh nguồn mở về quyền sở hữu địa chỉ ví và xác minh tài sản nguồn mở trên chuỗi. Hiện tại, dữ liệu dự trữ có liên quan sẽ được chụp nhanh vào ngày 1 hàng tháng và việc cập nhật dữ liệu cây Merkle thường sẽ được hoàn thành vào tuần đầu tiên của mỗi tháng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr