Huang Licheng đã chuyển tất cả BAYC và MAYC của mình sang Binance để thể hiện sự ủng hộ của mình

Vào ngày 6 tháng 6, Huang Licheng, anh trai của Maji, đã thông báo trên Twitter rằng anh ấy đã chuyển tất cả BAYC và MAYC nắm giữ sang Binance để thể hiện sự ủng hộ của anh ấy đối với Binance. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 được đánh dấu là Huang Licheng đã hoàn thành một số lượng lớn chuyển khoản BAYC. Ngoài ra, theo giám sát của Lookonchain, Huang Licheng đã chuyển tất cả BAYC (39 NFT) của mình sang nền tảng Binance NFT 4 giờ trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr