Huang Lichen đã mua tổng cộng 15,35 triệu USD cổ phiếu FRIEND và khoản lỗ thả nổi hiện tại là khoảng 7,5 triệu USD

Theo nhà phân tích trực tuyến Ember Monitor, địa chỉ của Huang Lichen đã sử dụng tổng cộng 4873 ETH (trị giá khoảng 15,35 triệu USD) để mua FRIEND kể từ khi FRIEND được ra mắt, với giá trung bình là 1,9 USD. Dựa trên giá hiện tại của FRIEND, khoản đầu tư của Huang Lichen đã chịu khoản lỗ thả nổi khoảng 7,5 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr