Hơn 80% dịch vụ trên Acala vẫn tiếp tục tạm dừng sau khi bị hacker tấn công

Đã 12 ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công ngày 14/8, hầu hết các dịch vụ trên Acala vẫn tạm dừng và nền tảng này vẫn chưa thông báo ngày hoạt động trở lại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr