Hơn 500 ví ETH bí ẩn vẫn chưa được khôi phục

Vào năm 2014, khi sử hữu 1 BTC thì bạn mua được 2.000 ETH, hiện tại tỷ giá hối đoái đã thấp hơn rất nhiều. Theo thống kê thì có hơn 500 ví ETH dạng trung bình và lớn vẫn chưa được khôi phục trong nhiều năm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr