Hơn 175 trạm xăng tại Úc lên kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Thương hiệu cửa hàng tiện lợi và trạm xăng On The Run (OTR) đang làm việc với Crypto.com nhằm hỗ trợ thanh toán bằng tiền điện tử tại hơn 175 trạm xăng của mình trên toàn nước Úc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr