Hodlnaut nộp đơn xin bảo trợ từ Tòa án Singapore trước sức ép của chủ nợ

Tương tự Zipmex và Vauld thì mới đây đến lượt Hodlnaut nộp đơn xin bảo trợ từ Tòa án Cấp cao Singapore để giảm bớt sức ép từ chủ nợ, giúp công ty gia hạn thêm 3 tháng để giải quyết vấn đề tài chính.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr