Hackers tấn công Crema Finance đã hoàn trả hơn 8 triệu đô la

Một cuộc thương lượng diễn ra tốt đẹp khi các hackers đã hoàn trả 6.064 Ethereum và 23.967 SOL (khoảng 8,1 triệu đô la). Đổi lại họ nhận được 45.455 SOL tiền thưởng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr