Hacker Nomad chuyển 7,5 triệu đô la sang ví mới

Bất chấp những lời kêu gọi trả tiền của Nomad để nhận phần thưởng khuyến khích nhưng hacker đã chuyển 7,5 triệu đô la từ ví hack sang ví mới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr