Gnosis đang trả phần thưởng airdrop trị giá 50 triệu SAFE cho người dùng

Để đảm bảo ra mắt thành công DAO, Gnosis Safe đã công bố kế hoạch phát hành 50 triệu token SAFE. Hiện tại họ đang chuyển dần 400 token SAFE cho mỗi ví đủ điều kiện và tổng số ví tham gia là 45.000.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr