GMX kết nối oracle của Chainlink

Theo ghi nhận của Tiendientu, GMX, một DEX hoạt động trên mạng Arbitrum sẽ được kết nối với oracle định giá có độ trễ thấp của Chainlink, mang lại lợi thế cung cấp dữ liệu giá nhah hơn các orcacle thông thường, tăng cường ổn định các giao dịch phái sinh và hoán đổi vĩnh viễn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr