Giao thức quản trị tiền điện tử Domani DAO ra mắt Quỹ chỉ số chip xanh Avalanche

Giao thức quản lý tiền điện tử Domani DAO đã phát hành quỹ chỉ số blue-chip Avalanche XAVABC. Quỹ chỉ số theo dõi các mã blue-chip hàng đầu trong hệ sinh thái Avalanche. Danh mục đầu tư hiện tại chủ yếu bao gồm: Joe (30,2%), Avalaunch (20,4%), Crabada (13,3%) và BENQI (12,8%). Hiện tại, chỉ số đã được khởi chạy trên nền tảng DEX của Trader Joe dựa trên Avalanche, có thể được mua bằng Stablecoin hoặc AVAX.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất