Giao thức giao dịch phi tập trung Hashflow đã tích hợp MoonPay

Giao thức giao dịch phi tập trung Hashflow đã tích hợp nền tảng thanh toán được mã hóa MoonPay và người dùng có thể trực tiếp đổi tiền pháp định thành tài sản kỹ thuật số trên Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Optimism và Polygon trực tiếp trong Hashflow. Hashflow cũng sẽ hỗ trợ ETH, USDC, USDT, DAI và các tài sản blue-chip khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr