Giám đốc sản phẩm của Bakkt: Môi trường pháp lý quốc tế về tiền điện tử đang được cải thiện

Dan O’Prey, giám đốc sản phẩm của nền tảng tài sản kỹ thuật số Bakkt, cho biết tại hội nghị Bitcoin 2023 rằng môi trường pháp lý quốc tế về tiền điện tử đang được cải thiện và công ty đang chú ý mở rộng bán lẻ trên lục địa châu Phi. Nhìn chung, sự thiếu rõ ràng về quy định của Hoa Kỳ đối với tiền điện tử là rào cản lớn nhất đối với việc chấp nhận Bitcoin. 

Ngoài ra, O’Prey ca ngợi MiCA, quy định được EU áp dụng gần đây đối với thị trường tài sản tiền điện tử và O’Prey nói rằng bất kỳ hình thức rõ ràng nào nói chung đều tốt. Ít nhất mọi người biết vị trí của họ, biết cách họ nên hoạt động, hiểu cách tuân thủ và điều này cho phép các doanh nghiệp và tổ chức tham gia vào không gian và những khu vực cung cấp quy định rõ ràng về tiền điện tử sẽ nhận được một lượng lớn tài năng, vốn và việc làm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr