Giám đốc điều hành IMF: IMF đang nỗ lực nghiên cứu khái niệm CBDC toàn cầu

Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang nỗ lực nghiên cứu khái niệm về cơ sở hạ tầng toàn cầu để đảm bảo rằng các khoản thanh toán giữa các loại tiền kỹ thuật số (CBDC) do ngân hàng trung ương quốc gia phát hành có thể tương tác được. Kristalina Georgieva nói. Chúng tôi đang làm việc trên một nguyên tắc về khả năng tương tác. Khái niệm này sẽ liên quan đến một cơ sở hạ tầng dùng chung để tránh các khối định cư, đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn. Kristalina Georgieva là giám đốc điều hành của IMF từ năm 2019 và trước đây từng là giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr