Giám đốc điều hành của Northern Trust: Tiền điện tử đã mất đi sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức

Justin Chapman, người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số và thị trường tài chính tại NorthernTrust, cho biết tại Hội nghị Tuần lễ Tài sản Kỹ thuật số San Francisco rằng tiền điện tử đã mất đi sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư tổ chức sẽ mất hứng thú với tiền điện tử sau năm 2022, ngay cả với một xu hướng tăng trong năm nay, sự quan tâm của họ đối với tiền điện tử vẫn chưa phục hồi. 

Chapman nói rằng các tổ chức đã chuyển sự chú ý của họ sang công nghệ chuỗi khối cơ bản của tiền điện tử và chúng tôi đã không tập trung nhiều vào loại tài sản này vì khách hàng hiện không chú ý, vì vậy chúng tôi không thấy khách hàng quan tâm đến việc đưa nó vào danh mục đầu tư của họ. Nếu điều đó thay đổi, với tư cách là một công ty, chúng tôi có thể xem xét các hoạt động kinh doanh này, nhưng từ góc độ thể chế, nó chắc chắn đã mất đi ‘bóng bẩy’.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr