Giải thích lý do ALEX Lab giữ quyền quản trị hợp đồng thông minh

Theo thông báo từ ALEX Lab trên nền tảng X, việc họ giữ quyền quản trị viên hợp đồng thông minh là để đảm bảo hoạt động hiệu quả của các tính năng chính như đúc và đốt token. Quyền này đóng vai trò thiết yếu trong việc thực thi các quyết định do cộng đồng đưa ra và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

Giải thích chi tiết:

  • Kích hoạt tính năng cốt lõi: Quyền quản trị viên cho phép ALEX thực hiện các chức năng quan trọng như đúc và đốt token. Ví dụ: nếu cộng đồng quyết định di chuyển hoặc nâng cấp một số tính năng, việc di chuyển token ALEX từ hợp đồng thông minh cũ sang hợp đồng mới sẽ cần thiết. Quyền quản trị viên giúp đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ.
  • Hỗ trợ hoạt động cầu nối: Quyền quản trị viên cũng cần thiết cho hoạt động của cầu nối aBTC. Khi người dùng muốn đổi aBTC lấy Bitcoin, cần đốt aBTC tương ứng để duy trì nguồn cung và dự trữ chính xác. Quyền quản trị viên giúp ALEX thực hiện việc đốt cháy này một cách hiệu quả.

Trước đây, vào giữa tháng 5, ALEX Lab đã bị tấn công và mất 4,3 triệu USD. Sau đó, họ đã bán 3% số token để huy động 10 triệu USDC, trong đó 7 triệu được sử dụng cho các dự án tiền thưởng hoặc Tài trợ Kho bạc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr