Giá trị nắm giữ tiền điện tử tại địa chỉ của Trump vượt quá 20 triệu USD

Dữ liệu của Arkham cho thấy giá trị tài sản tiền điện tử do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nắm giữ đã tăng lên đáng kể và hiện đạt 20.142.752,42 USD, bao gồm:
-579.290 TRUMP, trị giá 8,46 triệu USD
-466,604 ETH, Trị giá 1,79 triệu USD; ;
-3749469 WETH, trị giá 1,44 triệu USD.
Dữ liệu lịch sử cho thấy giá trị tài sản tiền điện tử do địa chỉ của Trump nắm giữ đã vượt quá 10 triệu USD vào ngày 27 tháng 5, điều đó có nghĩa là giá trị tài sản mà ông nắm giữ đã tăng gấp đôi trong vòng một tuần.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr