Giá token trên Chuỗi zkSync giảm mạnh: Xu hướng tạm thời hay điều chỉnh lâu dài?

Giá token trên Chuỗi zkSync đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể trong 24 giờ qua, với ba token hàng đầu theo khối lượng giao dịch là ZF, WETH và HOLD lần lượt giảm 8,4%, 3,52% và 11,63%. Xu hướng giảm giá này cũng được thể hiện qua mức giảm mạnh của các token khác như CHEEMS (39%), MEOW (53%) và ZORRO (65%).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr