Giá ETH vẫn giữ được mốc 2.000 đô la trong một khoảng thời gian

Giá ETH khi vượt qua mốc 2.000 đô là không xảy ra tình trạng phá vỡ giả mà vẫn giữ được giá ở vùng này. Đây là tín hiệu tốt cho thấy các nhà đầu tư tích lũy dần ETH trước khi hợp nhất.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr