Giá BTC tiếp tục giảm dưới mức 21.000 đô la

Giá BTC tiếp tục giảm sau một ngày phục hồi, hiện tại đang giao dịch ở mức 20.945 đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr