Giá Bitcoin vượt 25.000 đô la

Giá BTC đã xuyên thủng mốc 25.000 đô la trong chart 1H nhưng ngay sau đó giảm xuống vùng 24.000.

Hiện tại giá BTC đang giao dịch là 24.215 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr