GeniiData và OrcDAO ra mắt chỉ số ORC-20

Theo tin tức vào ngày 3 tháng 6, GeniiData, một nền tảng phân tích và dữ liệu thị trường tiền điện tử, và OrcDAO đã cùng nhau ra mắt chỉ số ORC-20. Các chức năng chính bao gồm: hiển thị thông tin về việc triển khai mã thông báo ORC-20, bao gồm nguồn cung tối đa, quá trình đúc tiền hiện tại trạng thái và khả năng nâng cấp, v.v.; thông tin chủ sở hữu mã thông báo ORC-20; ghi lại luồng giao dịch và có khả năng xác minh trạng thái giao dịch. Giao thức ORC-20 là bản nâng cấp của giao thức BRC-20. Giao thức ORC-20 nhằm mục đích cải thiện tính bảo mật và tính linh hoạt, hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu hơn và sử dụng mô hình UTXO để ngăn chi tiêu gấp đôi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights