Gemini cắt giảm 7% nhân viên

Theo twitter TechCrunch, thì họ nhận được thông tin Gemini cắt giảm 68 người, tương ứng 7% số lượng nhân viên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr