Gamefi Zentry (trước đây là GuildFi) thông báo rằng họ nắm giữ 151 triệu đô la Mỹ trong quỹ, trong đó 78,1 triệu đô la Mỹ tài sản dự trữ

Theo Ember Monitor, Gamefi Zentry (trước đây là GuildFi) đã thông báo rằng họ nắm giữ 151 triệu đô la Mỹ trong quỹ, trong đó 78,1 triệu đô la Mỹ là tài sản dự trữ có thanh khoản tốt: 16.000 ETH và 17,85 triệu stablecoin. Số tiền này không bao gồm ZENT ($GF gốc). ETH của nó chủ yếu tồn tại trên nền tảng cam kết và reStake EigenLayer/Lido/etherfi để kiếm lãi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr