Floki: Ra mắt dịch vụ tên miền phi tập trung trên mainnet BNB Chain

Floki đã công bố ra mắt dịch vụ tên miền phi tập trung trên mạng chính BNB Chain, cho phép bất kỳ ai tạo một tên miền .floki phi tập trung . Nó tuyên bố rằng dịch vụ tên miền Floki độc quyền sử dụng $FLOKI làm token thanh toán chính.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr