Fidelity FBTC có dòng vốn ròng là 119 triệu USD vào ngày hôm qua

Farside Investor, Fidelity FBTC đã có dòng vốn ròng 119 triệu USD vào ngày hôm qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr