Fed’s Waller: Có tăng lãi suất vào tháng 6 hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu trong ba tuần tới

Thống đốc Fed Waller cho biết quyết định có tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu trong 3 tuần tới, dữ liệu lạm phát sắp tới là mấu chốt quyết định lãi suất trong tháng 6, Fed cần để duy trì sự linh hoạt tại cuộc họp tháng 6, để đưa ra các quyết định chính sách tốt nhất; thị trường việc làm rất chặt chẽ, lạm phát cao; lo ngại về việc lạm phát cơ bản thiếu tiến triển; không ngừng tăng lãi suất cho đến khi lạm phát được kiểm soát.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr