FDIC yêu các NHTM Hoa Kỳ hạn chế gây hiểu lầm về bảo hiểm tiền gửi

Cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đưa ra thông báo yêu cầu các NHTM tránh gây hiểu lầm cho khách hàng khi họ tưởng rằng được bảo vệ bởi Chính phủ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr