Fantom Foundation: Trang web và hợp đồng trao đổi fUSD đang ra mắt và việc trao đổi sẽ kéo dài trong một tuần

Vào ngày 8 tháng 6, Fantom Foundation đã thông báo trên mạng xã hội rằng trang web và hợp đồng trao đổi fUSD đã được ra mắt. Người dùng hiện có 1 tuần để đổi USDC.e lấy fUSD theo tỷ lệ 1:1 để mở khóa vị thế FTM bị khóa. Sau một tuần, chính thức sẽ thanh lý tất cả các vị trí FTM có tỷ lệ thế chấp dưới 300% và tính phí phạt 10%, cho phép mở khóa tất cả các FTM bị khóa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr